Aktualności

WIELKI SUKCES UKS „ Błyskawica „ Kryg

WIELKI SUKCES UKS „ Błyskawica „ Kryg

W dniach 5-6 czerwca 2021r reprezentacja naszej szkoły przebywała w Warszawie na zaproszenie PZPN. Wyjazd był główną nagrodą za zdobycie pierwszego miejsca w Ogólnopolskim konkursie na zaprezentowanie treningu piłki nożnej pod nazwą „Zielone Wyzwania”. Konkurs ten miał zastąpić coroczny turniej „ Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”, który z powodu pande

Ogłoszenie Wójta Gminy Lipinki o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipinki” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 Lipinki, dnia 15 kwietnia 2021 r. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LIPINKI o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipinki” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko   Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (D

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań NSP 2021

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań NSP 2021

 Szanowni Państwo,   uprzejmie przypominamy wszystkim Mieszkańcom, że od 1 kwietnia. na terenie całego kraju odbywa się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań NSP 2021. Udział w spisie powszechnymjest obowiązkowy, a wszystkie zebrane dane podlegają bezwzględnej ochronie na zasadach określonych w art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z

Komunikat dla mieszkańców w związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną w Polsce

 Lipinki 22.03.2021 r.   KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW      W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną w Polsce, Wójt Gminy Lipinki apeluje o: załatwianie spraw urzędowych po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym dokonywanie płatności w systemie internetowym – na konta podane w dokumentach płatniczych  Kont

Komunikat dla mieszkańców

Wójt Gminy Lipinki informuje, że zgłaszanie zapotrzebowania na transport osób, które nie mogą dotrzeć do punktu szczepień, celem zaszczepienia się przeciwko Covid -19 , należy dokonywać dzwoniąc pod numery telefonów: - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - tel. 13 44 77 892 ,kom. 797 118 751 Punkt szczepień dla pacjentów znajduje się w Ośrodku Zdrowia w Krygu.

Komunikat

  Zawiesza się do odwołania przyjęcia stron przez Wójta Gminy Lipinki oraz Przewodniczącego Rady Gminy Lipinki w ramach pełnionych dyżurów Kontakt telefoniczny: Wójt Gminy Lipinki - 609 298 756 Przewodniczący Rady Gminy Lipinki - 607 981 252

Informacja o niebezpiecznym zjawisku Nr O:49

  Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego                              w Gorlicach   Gorlice, dnia 25.06.2021