Aktualności

Monitoring jakości powietrza

Monitoring jakości powietrza

Wolne miejsca na kolektory słoneczne i pompy ciepła do produkcji ciepłej wody użytkowej i kotła na biomasę.

 Wolne miejsca na kolektory słoneczne i pompy ciepła do produkcji ciepłej wody użytkowej i kotła na biomasę.   Wójt Gminy Lipinki informuję, że w ramach Projektu pn. Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin członkowskich klastra energii „Biała-Ropa” dofinansowanego z Unii Europejskiej w ramach RPOWM są wolne miejsca na udział w projekcie na dost

Powszechny Spis Rolny 2020

Powszechny Spis Rolny 2020

W terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r., na terenie całego kraju odbędzie się Powszechny Spis Rolny PSR 2020. Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy   Spis rolny jest jedynym badaniem statystycznym dostarczającym szerokiego zakresu informacji o gospodarstwach rolnych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju. Dane ze

Komunikat

  Zawiesza się do odwołania przyjęcia stron przez Wójta Gminy Lipinki oraz Przewodniczącego Rady Gminy Lipinki w ramach pełnionych dyżurów Kontakt telefoniczny: Wójt Gminy Lipinki - 609 298 756 Przewodniczący Rady Gminy Lipinki - 607 981 252

Komunikat dla mieszkańców

   Lipinki. 12.03. 2020   Komunikat dla mieszkańców W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa apelujemy do mieszkańców Gminy Lipinki  o załatwianie spraw urzędowych, w miarę możliwości, drogą elektroniczną, bądź telefonicznie - w celu ograniczenia kontaktu z osobami potencjalnie  zarażonymi wirusem SARS-CoV-2. Zalecamy dokony

Sesja Rady Gminy - Zawiadomienie

 ROA.0002.8.2020 Lipinki, dnia 23.10.2020                                                                                                    &nb

Klaster energii „Biała – Ropa” ogłasza nabór dla zainteresowanych mieszkańców wszystkich gmin Ziemi Gorlickiej na wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych

 OGŁOSZENIE               Klaster energii „Biała – Ropa” ogłasza nabór dla zainteresowanych mieszkańców wszystkich gmin Ziemi Gorlickiej na wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych. Dotyczy: instalacji solarnych, pomp ciepła do podgrzewania c.w.u`, kotłów c.o. na pellet

Ogłoszenie Wójta Gminy Lipinki z dnia 20 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektu „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi...

Ogłoszenie Wójta Gminy Lipinki z dnia 20 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektu „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021” Na podstawie a

Ogłoszenie konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2020r.

Zarządzenie Nr  120/2020 Wójta Gminy Lipinki z dnia 13 października 2020.   w sprawie ogłoszenia  konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Lipinki z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2020 roku   Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz..U.  z 2020 r., poz. 713 ) oraz