Aktualności

HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW

      HARMONOGRAM  ZBIÓRKI ODPADÓW   Zbiórka i wywóz odpadów komunalnych we wszystkich sołectwach gminy Lipinki przeprowadzona będzie w 2020 roku  wg  harmonogramu:          Miesiąc Odpady segregowane

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipinki

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipinki

I Wyłożenie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego   https://bip.malopolska.pl/uglipinki,a,1694064,studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego.html

Informacja o wstępnie przyznanych kwotach dotacji z zakresu rozwoju sportu

  Lipinki, dnia 27 stycznia 2020 r.  ROA.423.1.2020       Informacja o wstępnie przyznanych kwotach dotacji z zakresu rozwoju sportu       W związku z przeprowadzonym pierwszym etapem konkursu ogłoszonego na podstawie Uchwały Nr XLVIII/419/10 Rady Gminy Lipinki z dnia 10 listopada  2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowa

Informacja dot. przyjęć interesantów w dniu 20 stycznia 2020r.

Wójt Gminy Lipinki informuje, że w dniu 20 stycznia 2020r. (poniedziałek) nie przyjmuje interesantów z powodu wyjazdu służbowego.

Ekointerwencja

Ekointerwencja

Zarządzenie Nr 2/2020 Wójta Gminy Lipinki z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu projektów na wsparcie realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

  Zarządzenie Nr 2/2020 Wójta Gminy Lipinki  z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu projektów na wsparcie realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu       Na podstawie art. 27 ust. 1 i 2 oraz art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie  (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1468 )  oraz Uchwały  NR XLVIII

Opady marznące/2

   Powiatowe Centrum  Zarządzania  Kryzysowego                              w Gorlicach   Gorlice, dnia 9

„Beskid Gorlicki” nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 Chcesz założyć firmę, jesteś przedsiębiorcą lub działasz w organizacji pozarządowej? Masz pomysł i szukasz funduszy na jego realizację? Skorzystaj z dotacji w LGD „Beskid Gorlicki” Od 13 stycznia do 27 stycznia 2020 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” przyjmować będzie wnioski o przyznanie pomocy w ramach poddziała

Sesja Rady Gminy - Zawiadomienie

  ROA.0002.1.2020                                                               &nbs