Aktualności

Komunikat dla mieszkańców

Wójt Gminy Lipinki informuje, że zgłaszanie zapotrzebowania na transport osób, które nie mogą dotrzeć do punktu szczepień, celem zaszczepienia się przeciwko Covid -19 , należy dokonywać dzwoniąc pod numery telefonów: - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - tel. 13 44 77 892 ,kom. 797 118 751 Punkt szczepień dla pacjentów znajduje się w Ośrodku Zdrowia w Krygu.

HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW NA 2021 rok

    HARMONOGRAM  ZBIÓRKI ODPADÓW   Zbiórka i wywóz odpadów komunalnych we wszystkich sołectwach gminy Lipinki przeprowadzona będzie w 2021 roku  wg  harmonogramu:          Miesiąc Odpady

Ekointerwencja

Ekointerwencja

Za pomocą aplikacji Ekointerwencja możesz zgłosić naruszenie przepisów ochrony środowiska, w tym m. in.: - podejrzenie spalania odpadów, - stosowanie niedozwolonego paliwa, - używanie urządzeń niezgodnych z wymaganiami uchwały antysmogowej, - składowanie niebezpiecznych odpadów, - nielegalne wysypiska śmieci, - wypuszczanie ścieków do środowiska (np. do rzeki, rowu, pola).

Życzenia Świąteczne

Życzenia Świąteczne

Komunikat

  Zawiesza się do odwołania przyjęcia stron przez Wójta Gminy Lipinki oraz Przewodniczącego Rady Gminy Lipinki w ramach pełnionych dyżurów Kontakt telefoniczny: Wójt Gminy Lipinki - 609 298 756 Przewodniczący Rady Gminy Lipinki - 607 981 252

Komunikat dla mieszkańców

   Lipinki. 12.03. 2020   Komunikat dla mieszkańców W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa apelujemy do mieszkańców Gminy Lipinki  o załatwianie spraw urzędowych, w miarę możliwości, drogą elektroniczną, bądź telefonicznie - w celu ograniczenia kontaktu z osobami potencjalnie  zarażonymi wirusem SARS-CoV-2. Zalecamy dokony

Program „Posiłek w szkole i w domu” na rok 2021

  Godło i flaga Polski   Zadanie dofinansowane z dotacji celowej budżetu państwa w ramach dofinansowania związanego  z  realizacją  wieloletniego  programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. Gmina Lipinki na realizację Programu w roku 2021 uzyskała dotację w wysokości 135 074 zł. Całkowity planowany koszt prog

Zarządzenie Nr 169/2020 Wójta Gminy Lipinki z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia ostatecznego wyniku otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej – „Prowadzenie Klubu Senior +”

Zarządzenie Nr 169/2020 Wójta Gminy Lipinki z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia ostatecznego wyniku otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej – „Prowadzenie Klubu Senior +” Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 713) w zwi

Zarządzenie Nr 163/2020 Wójta Gminy Lipinki z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

Zarządzenie Nr 163/2020  Wójta Gminy Lipinki z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz