„Twój Parasol” - Ochrona ofiar i świadków przemocy

„Twój Parasol” - Ochrona ofiar i świadków przemocy

 

Ochrona ofiar i świadków przemocy

dotyczy :  aplikacji mobilnej „ Twój Parasol”

 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pozyskało z Komendy Głównej Policji informację o funkcjonowaniu bezpłatnej aplikacji mobilnej „ Twój Parasol”

Bezpłatna aplikacja mobilna „ Twój Parasol” jest praktycznym i skutecznym narzędziem umożliwiającym uzyskanie wsparcia i niezbędnych informacji osobom doświadczającym przemocy w rodzinie (https:/twojparasol.com/)

Aplikacja po uruchomieniu do złudzenia przypomina program do sprawdzania pogody, dzięki czemu zapewnia użytkownikom niezbędną dyskrecję. Po dwukrotnym kliknięciu w obrazek przechodzimy do ukrytej części aplikacji.

Aplikacja daje nam możliwość szybkiego wybrania telefonu alarmowego w nagłych przypadkach, jak również zawiera informacje, które mogą być pomocne osobom krzywdzonym np. z zakresu prawa.

Dzięki funkcji „ notatnik” szybko zrobimy zdjęcie, nagramy film lub głos, który później będzie mógł posłużyć jako materiał dowodowy.

Program umożliwia też dostęp do bazy organizacji oferujących wsparcie osobom dotkniętym przemocą.

Sytuacja alienacji związana z obecnie panującym stanem epidemii i zasadami dotyczącymi ograniczeń w przemieszczaniu się, może być wyjątkowo trudna dla osób doznających przemocy w rodzinie, dlatego też w opinii Ministerstwa Rodziny , Pracy i Polityki społecznej aplikacja ta może być szczególnie przydatna w obecnym czasie , zwłaszcza w kontekście utrudnionej komunikacji ze służbami i konieczności zachowania dyskrecji w sprawach przemocy.

 

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY  GMINY LIPINKI
ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie