ZAWIADOMIENIE - ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA WÓJTOWA

  

    Wójtowa, dnia 21 września 2020 r.
 
ZAWIADOMIENIE
 
 
          Sołtys sołectwa Wójtowa na podstawie § 5 ust. 2 Statutu Sołectwa zwołuje zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu   29 września 2020 r. ( wtorek ) o godz. 17:00 w Domu Wiejskim w Wójtowej.
 
PORZĄDEK ZEBRANIA:
1.    Otwarcie zebrania.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Powołanie protokolanta.
4.    Podjęcie uchwały w sprawie wniosku o przyznanie w roku 2021 
       środków z funduszu sołeckiego.
5.    Sprawy różne.
6.    Dyskusja i wolne wnioski.
 
Proszę mieszkańców o wzięcie udziału w zebraniu.
 
                                                                         
 
 Z poważaniem      
 
 Sołtys
 Józef Cionek