Wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych/2

Powiatowe
Centrum  Zarządzania  Kryzysowego
                             w Gorlicach
 
Gorlice, dnia 12.10.2020 r.
PS.5520.1.177.2020
                                                                                  wg rozdzielnika
 
 
 
INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:151
Nazwa biura
Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz  i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia
Wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych/2
Obszar
Mała Wisła, zlewnie: Soły, Skawy, Raby, Dunajca, Ropy, mniejszych bezpośrednich dopływów Wisły oraz w zlewni Dunaju w granicach państwa (małopolskie)
Ważność (cz. urz.)
od godz. 08:36 dnia 12.10.2020 do godz. 08:00 dnia 14.10.2020
Przebieg
Prognozowane opady deszczu będą powodować wzrost poziomu wody lokalnie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Punktowo możliwe są przekroczenia stanów alarmowych.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%)
80,00%
Uwagi
W sytuacji istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska Informacja może ulec zmianie.
Dyżurny synoptyk
Karolina Wolanin
Godzina i data wydania
godz. 08:36; 12.10.2020
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie 
w formie dosłownej z bezwzględnym  wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.
 
 
W związku z powyższym proszę o podjęcie odpowiednich działań ostrzegawczych 
na podległym Wam terenie.
            O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi 
i podjętych działaniach proszę informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.
Tel.:   (18) 354 87 55,
fax.:  (18) 354 87 56,
po godz. pracy Starostwa Powiatowego w Gorlicach
tel. 18 354 93 10
fax. 18 354 93 11
e-mail:pskgorlice@straz.krakow.pl
 
  Pole tekstowe: Dyżurny Operacyjny
Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

                 /-/ Daniel Korzeń
 
 
 
Otrzymują:
Miasta i Gminy Powiatu Gorlickiego
Powiatowy Zarząd Drogowy
a/a.