Ostrzeżenie meteorologiczne: Gęsta mgła/1

 

 Powiatowe
Centrum Zarządzania Kryzysowego
                             w Gorlicach
 
Gorlice, dnia 09.11.2020 r.
PS.5520.1.185.2020
                                                                                   wg rozdzielnika
 
 
 
 
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 250
Zjawisko/Stopień zagrożenia
Gęsta mgła/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: gorlicki(137), limanowski(124), myślenicki(118), nowosądecki(142), nowotarski(143), Nowy Sącz(127), oświęcimski(101), suski(139), wadowicki(110)
Ważność
 od godz. 21:00 dnia 09.11.2020 do godz. 08:00 dnia 10.11.2020
Prawdopodobieństwo
80,00%
Przebieg
Prognozuje się gęste mgły miejscami ograniczające widzialność do 100m.
SMS
IMGW-PIB OSTRZEGA: MGŁA/1 małopolskie (9 powiatów) od 21:00/09.11 do 08:00/10.11.2020 widzialność 100 m. Dotyczy powiatów: gorlicki, limanowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, oświęcimski, suski i wadowicki.
RSO
Woj. małopolskie (9 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnych mgłach.
Uwagi
Brak.
Dyżurny synoptyk
IMGW-PIB
Monika Kaseja
 
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie
w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.
 
 
 
W związku z powyższym proszę o podjęcie odpowiednich działań ostrzegawczych
na podległym Wam terenie.
            O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi
i podjętych działaniach proszę informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.
Tel.:   (18) 354 87 55,
fax.: (18) 354 87 56,
po godz. pracy Starostwa Powiatowego w Gorlicach
tel. 18 354 93 10
fax. 18 354 93 11
 

Dyżurny Operacyjny

Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego
 
                          /-/ Daniel Korzeń
 

 

 
Otrzymują:
Miasta i Gminy Powiatu Gorlickiego
Powiatowy Zarząd Drogowy
a/a.