Komisariat Policji w Bieczu prowadzi działania priorytetowe w zakresie poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Lipinki w celu wyeliminowania negatywnych zachowań

 

Dzielnicowy asp. Artur Alibożek prowadzi zadanie priorytetowe na terenie miejscowości Lipinki w rejonie Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej polegające na wyeliminowaniu wykroczeń związanych z naruszeniem przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami niestosujących się do znaku drogowego B-36 „zakaz zatrzymywania się”.
Natomiast dzielnicowy mł. asp. Tomasz Machowski prowadzi działanie priorytetowe w miejscowości Wójtowa w rejonie sklepu „Hitpol” polegające na ograniczeniu wykroczeń związanych z spożywaniem alkoholu, zakłócaniem ładu i porządku publicznego oraz używaniem słów nieprzyzwoitych przez osoby tam przebywające.