Komunikat dla mieszkańców w związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną w Polsce

 Lipinki 22.03.2021 r.

 
KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW   
 
W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną w Polsce, Wójt Gminy Lipinki apeluje o:
  • załatwianie spraw urzędowych po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym
  • dokonywanie płatności w systemie internetowym – na konta podane w dokumentach płatniczych 
Kontakt telefoniczny:
  • sprawy urzędowe załatwiane w Urzędzie Gminy na nr tel.13 44 77 021 i poprosić o rozmowę z pracownikiem merytorycznym w danej sprawie
  • sprawy społeczne załatwiane przez GOPS na nr tel. 13 44 77 892
Ponadto przypomina się że:
Zawieszone jest do odwołania przyjęcie stron przez: Wójta Gminy Lipinki oraz Przewodniczącego Rady Gminy Lipinki w ramach pełnionych dyżurów.  
W sprawach pilnych kontakt telefoniczny:
          Wójt Gminy Lipinki – tel. kom. 609 298 756
          Przewodniczący Rady Gminy Lipinki – tel. kom. 607 981 252  
 
 WÓJT
mgr inż. Czesław Rakoczy