Silny wiatr/2

 

 Powiatowe

Centrum  Zarządzania  Kryzysowego

                             w Gorlicach

 

Gorlice, dnia 10.02.2020 r.

PS.5520.1.20.2020

                                                                                  wg rozdzielnika

 

 

 

 

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 37

Zjawisko/stopień zagrożenia

Silny wiatr/2

Obszar

Powiaty: gorlicki(19), nowosądecki(20), nowotarski(21), Nowy Sącz(17), suski(18), tatrzański(18)

Ważność

 od godz. 18.00 dnia 09.02.2020 do godz. 21:00 dnia 10.02.2020

Prawdopodobieństwo

80,00%

Przebieg

Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 100 km/h, południowy skręcający na południowy- zachodni i zachodni. Maksymalna prędkość wiatru wystąpi w poniedziałek (10.02) od 09.00 do 18.00

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/2 małopolskie (6 powiatów) od 18.00/09.02 do 21.00/10.02.2020 prędkość do 40 km/h, porywy do 100 km/h, S,W. Dotyczy powiatów: gorlicki, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, suski i tatrzański

RSO

Woj. małopolskie (6 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o silnym wietrze

Uwagi

Brak.

Dyżurny synoptyk

IMGW-PIB

Łukasz Harasimowicz

 

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie
w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

 

 

W związku z powyższym proszę o podjęcie odpowiednich działań ostrzegawczych
na podległym Wam terenie.

            O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi
i podjętych działaniach proszę informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Tel.:   (18) 354 87 55,

fax.:  (18) 354 87 56,

czk@powiatgorlicki.pl

po godz. pracy Starostwa Powiatowego w Gorlicach

tel. 18 354 93 10

fax. 18 354 93 11

e-mail:pskgorlice@straz.krakow.pl

 

 
 

Dyżurny Operacyjny

Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

 

                          /-/Sobolewski Krzysztof

 

 

 

 

Otrzymują:

Miasta i Gminy Powiatu Gorlickiego

Powiatowy Zarząd Drogowy

a/a.