Komunikat dla mieszkańców

 
 Lipinki. 12.03. 2020
 
Komunikat dla mieszkańców

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa apelujemy do mieszkańców Gminy Lipinki  o załatwianie spraw urzędowych, w miarę możliwości, drogą elektroniczną, bądź telefonicznie - w celu ograniczenia kontaktu z osobami potencjalnie  zarażonymi
wirusem SARS-CoV-2.
Zalecamy dokonywanie płatności w systemie internetowym – na konta podane w dokumentach płatniczych.
 
 
WÓJT
mgr inż. Czesław Rakoczy