Harmonogram odbioru odpadów komunalnych, zasady segregacji, wykaz dróg i mapki

 
 
HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW
 
Zbiórka i wywóz odpadów komunalnych we wszystkich sołectwach gminy Lipinki przeprowadzona będzie w 2020 roku wg harmonogramu:
 
   
   Miesiąc
Odpady
segregowane
 
(dzień miesiąca)
Odpady
niesegregowane
 
(dzień miesiąca)
godziny
 wystawiania odpadów
od
do
Styczeń
7
8 i 22
 
 
      6:00
 
 
     6:30
Luty
18
5 i 19
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Odpady typu: drobny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane chemikalia, świetlówki i żarówki, baterie, akumulatory, tekstylia oraz gabaryty powinny trafić do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK-u, który znajduje się w Gorlicach przy ul. Przemysłowej 7, 38-300 Gorlice.
 
Uwaga:  
1.     Odpady  należy gromadzić  w dniu zbiórki w workach na śmieci  przy posesjach lub w innych ustalonych  miejscach w wyżej wymienionych godzinach.
2.     Worki na odpady  segregowane  należy pobrać u sołtysa wsi, a w worki na odpady niesegregowane należy zaopatrzyć się we własnym zakresie.
 
 
 
  SEGREGACJA ODPADÓW
Odpady zbierane selektywnie  to segregowanie odpadów z podziałem na 4 frakcje :
 
WOREK ZIELONY -  szkło białe i kolorowe
WRZUCAMY
NIE WRZUCAMY !
Butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych),
szklane opakowania po kosmetykach (o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).
ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów,
szkła okularowego, szkła żaroodpornego,
zniczy z zawartością wosku, żarówek i świetlówek, reflektorów,
opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych,
luster, szyb okiennych i zbrojonych, monitorów i lamp telewizyjnych,
termometrów i strzykawek
 WOREK ŻÓŁTY - tworzywa sztuczne i metal
WRZUCAMY
NIE WRZUCAMY !
odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach,  plastikowe opakowania po produktach spożywczych, opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach),
opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp., plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie,
aluminiowe puszki po napojach i sokach, puszki po konserwach, folię aluminiową,
metale kolorowe, kapsle, zakrętki od słoików, zabawki (zabawki z tworzywa sztucznego, o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).
butelek i pojemników z zawartością,
opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych,
opakowań po olejach silnikowych,
części samochodowych,
zużytych baterii i akumulatorów,
puszek i pojemników po farbach i lakierach,
zużytego sprzętu elektronicznego i AGD.
WOREK NIEBIESKI - papier
WRZUCAMY
NIE WRZUCAMY !
opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą),
katalogi, ulotki, prospekty,
gazety i czasopisma, papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki,
zeszyty i książki, papier pakowy, torby i worki papierowe.
ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych,
papieru lakierowanego i powleczonego folią,
papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego,
kartonów po mleku i napojach, papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych, tapet, pieluch jednorazowych i podpasek,
zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych, ubrań
WOREK BRĄZOWY - odpady ulegające biodegradacji
WRZUCAMY
NIE WRZUCAMY !
odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.),
gałęzie drzew i krzewów, skoszoną trawę, liście, kwiaty,
trociny i korę drzew, resztki jedzenia
kości zwierząt, odchodów zwierząt,
popiołu z węgla kamiennego, leków,
drewna impregnowanego
UWAGA:
Wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych, wyrzucamy do worka czarnego z odpadami zmieszanymi.
 
               
Wykaz dróg na terenie Gminy Lipinki wzdłuż których odbywać będzie się zbiórka odpadów komunalnych w 2019 roku
 
 Droga wojewódzka
Lp.
Nowy nr drogi
Ciąg drogowy
1
993
Kryg ( Maćkowa Górka) – Bednarka ( droga wojewódzka)
 
Drogi  powiatowe
Lp.
Nowy nr drogi
Ciąg drogowy
1
1477 K
Głęboka –Wójtowa
2
1478 K
Lipinki – Pagorzyna (przez Zalesie)
3
1479 K
Pagorzyna – Bednarskie
4
1480 K
Rozdziele – Lipinki – Libusza Ogniwo ( przez Lipę)
5
1481 K
Lipinki – Bednarskie
6
1482 K
Libusza – Wójtowa (przez Podwójtowie)
7
1863 R
Lipinki - Wójtowa
8
1485 K
Libusza Ogniwo– Kryg (do drogi wojewódzkiej)
9
1489 K
Rozdziele –Wapienne ( do granicy Wapiennego)
 
 Drogi gminne
Lp.
Nr drogi
Nazwa drogi
1
270701 K
Lipinki - Zagumnie I
2
270702 K
Lipinki - Zagumnie II
3
270705K
Lipinki Do Skupu
4
270703 K
Lipinki - Do Mleczarni
5
271209 K
Lipinki -Bochnia
6
271215 K
Lipinki - Rola
7
271216 K
Lipinki Na Zagumnie
8
270707 K
Kryg - Jedle I, Koło cmentarza
9
270708 K
Kryg - Jedle II
10
270709 K
Kryg Granice
11
271228 K
Kryg -Świniarki -Guzowski
12
271232 K
Kryg - Busiówka
13
271233 K
Kryg - Zagumnie
14
271234 K
Kryg Górmanówka
15
270706 K
Kryg - Królówka, Na Jakub
16
270710 K
Wójtowa - Przez Wieś
17
270711 K
Wójtowa Koło Kościoła
18
270712 K
Wójtowa - Wygon
19
270713 K
Wójtowa -Granice -Sośniny
20
270714 K
Wójtowa -Koło Gawlaka
21
270715 K
Wójtowa - Pagorzyna
22
271204 K
Wójtowa - Zagrody
23
270719 K
Bednarka - Przez Wieś
24
270717 K
Bednarskie - Pod Dębinę
25
271239 K
Rozdziele - Sady