Aktualności

Szacowanie zapotrzebowania na zakup preferencyjny węgla

Urząd rozpoczyna szacowanie zapotrzebowania na węgiel wśród mieszkańców Gminy Lipinki W związku z przygotowanym przez Rząd RP projektem ustawy regulującej dystrybucję i sprzedaż węgla przez jednostki samorządu terytorialnego, Gmina Lipinki przystępuje do wstępnego oszacowania ilości niezbędnego do zamówienia dla mieszkańców węgla. Pozwoli to określić skalę potrzeb gospod

HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW NA 2022 rok

HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW NA 2022 rok

 HARMONOGRAM  ZBIÓRKI ODPADÓW   Zbiórka i wywóz odpadów komunalnych we wszystkich sołectwach gminy Lipinki  wg  harmonogramu:   ROK 2022          Miesiąc Odpady segregowane   (dzień m

Sesja Rady Gminy - Zawiadomienie

ROA.0002.9.2022                                                                               Lipinki, dnia 18.11.2022r.                      &nb

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gorlicach

Wobec zbliżającego się okresu zimowego i rozpoczęciem sezonu grzewczego przypominam, że na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych ciąży obowiązek poddania użytkowanych obiektów budowlanych kontrolom okresowym oceniających ich stan techniczny.