Aktualności

Informacja na temat dowodów osobistych

Informacja na temat dowodów osobistych

Mając na uwadze  konieczność zapewnienia bezpiecznego  wdrożenia z dniem 7 listopada 2021r.  rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie  dowodu osobistego zawierającego odciski palców, na dzień 5 listopada 2021r.  na godzinę 12:00 planowane jest całkowite zablokowanie  dostępu do Rejestru Dowodów Osobistych  dla  urzędników. W

ZAWIADOMIENIE - ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA BEDNARKA - CENTRUM

Bednarka, dnia 26.11.2021 r.   ZAWIADOMIENIE     Sołtys sołectwa Bednarka - Centrum na podstawie § 5 ust. 2 Statutu Sołectwa zwołuje zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 04 grudnia 2021 r. ( sobota ) o godz. 13:00 w Domu Strażaka w Bednarce.   PORZĄDEK ZEBRANIA: 1.    Otwarcie zebrania. 2.    Przyjęcie porządku

Sesja Rady Gminy - Zawiadomienie

 ROA.0002.8.2021                                                                

Informacja z przebiegu konsultacji Projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Lipinki z organizacjami pozarządowymi

Lipinki, 17 listopada 2021r.     Informacja z przebiegu konsultacji Projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Lipinki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.” &nbs

Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego lekkiego dla OSP Rozdziele

Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego lekkiego dla OSP Rozdziele

   Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego Gmina Lipinki otrzymała pomoc finansową ze środków Funduszu Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej i z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach Pr

Ogłoszenie Wójta Gminy Lipinki w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Lipinki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku

 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipinki z dnia 21 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Lipinki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022” Na podstawie art. 30

Sesja Rady Gminy - Zawiadomienie

  ROA.0002.7.2021                                                          Lipinki, 21 październik 2021 r. &