Zarządzenie Nr 100/2021 Wójta Gminy Lipinki w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Lipinki, z zakresu pomocy społecznej