Kontakt

Kontakt:

Urząd Gminy Lipinki

tel. (13) 44-77-021

 

NUMER WEWNĘTRZNY

 

NAZWA ABONENTA

 

23

 

SEKRETARZ GMINY

 

24

 

SEKRETARIAT

 

25

 

WÓJT GMINY

 

27

 

SKARBNIK GMINY

 

29

 

KSIĘGOWOŚĆ

 

30

 

-

 

31

 

PODATKI

 

32

 -

 

33

 

ZEASiP- KSIĘGOWOŚĆ

 

34

ZEASiP- DYREKTOR

 

35

 

PLANOWANIE PRZESTRZENNE, BIURO RADY GMINY

 

36

 

KIEROWNIK REFERATU BUDOWNICTWA I INWESTYCJI

 

37

 

REFERAT BUDOWNICTWA I INWESTYCJI

 

38

 

EWIDENCJA LUDNOŚCI, URZĄD STANU CYWILNEGO

 

39

 

GOSPODARKA GRUNTÓW

 

40

BIURO PODAWCZE

41 OBRONA CYWILNA / ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

 42

 

NR FAX

 

 

43

 

 

SOŁTYS WSI LIPINKI

 

45 REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ - WODA, ŚCIEKI KOMUNALNE
46 REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ - ODPADY KOMUNALNE
47 KIEROWNIK REFERATU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
48 EWIDENCJA DZIAŁALNOSCI GOSPODARCZEJ
49 PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY LIPINKI

13 44 77 892

KIEROWNIK GOPS / PRACOWNICY SOCJALNI

13 44 77 052 GMINNE CENTRUM KULTURY